Türk Sazları (29.05.2014)

TÜRK SAZLARI

Dinle kardeş Milletime sözüm var,
Tarihlerden gelen Milli sazım var
Keman’ım var cümbüş’üm var nazım var,
Çal davulcu şu davul’u güm , güm, güm.

Yarenler toplansın, ney ler inlesin,
Tef ler çalsın, yerler, gökler dinlesin,
Yunus’ la, Mevlana, kimdir anlasın,
Çal davul’cu şu davul’u, güm, güm, güm.

Halaylar çekilsin, şenlik kurulsun,
Saz’mı ister, sözmü ister, sorulsun,
Kaval sesi, uzaklardan duyulsun,
Çal davul’cu, şu davul’u,,güm, güm, güm.

Şarkı söyle, türkü söyle,Türk bizim,
Zurna çalsın, zil’ler ötsün, aşk bizim,
Vatan bizim, Millet bizim, gök bizim,
Çal davul’cu, şu davul’u, güm, güm, güm.

Çalıp çağırmazsak, gönülde yara,
Kaşık şıngırdarsa, ses verir, cura,
Şarkı söylemeye, gelir mi sıra?,
Çal davul’cu, şu davul’u , güm, güm, güm.

Üç kıtaya sığmaz Osmanlı taşar,
Bugün beş kıtada, torunlar yaşar,
Mehter marşı’n duyan, kükreyip coşar,
Çal davul’cu şu davul’u güm, güm, güm.

Gönül yıkıp, bozbulanık, akmadık,
Güzellik var, kötü yola sapmadık,
Kemençe’ yle horon teptik bıkmadık,
Çal davul’cu şu davul’u,güm, güm, güm.

Aşık Karac’Oğlan Taşeli yurdun,
Barçın Yaylasın’da çok güzel gördün,
“Güzellere bunlar sultandır” derdin,
Çal davulcu şu davulu güm güm güm

ERTAŞ der ki ,Sazlar çalsın ünlesin
Türkümüzü cümle alem dinlesin
Güner Özkan Karac’Oğlan söylesin
Çal davulcu şu davul’u güm güm güm

Mustafa ERTAŞ
Gazeteci Araştırmacı Yazar

GSM:05058743303
30.12.2013 KONYA


Mustafa Ertaş

© 2018, Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV)
Naature Teknoloji