Ana Ben Geldim (10.10.2015)

Ana Ben Geldim

Ana ben geldim.
Gara Cula’n geldi.
Dayanamadı hasretine;
Ağustos ziyaretleri kesmedi,
Doyasıya hasret gidermeye geldim.

Ana ben geldim.
“Evin güçcük gızı” geldi.
Köşebaşı yastıklarının altına gene goy beş guruşları.
Süpürürüm köşe bucak,
Gene kaldırırım döşşekleri yüklüğe;
Boyum heç yetmese de.

Ana ben geldim.
Ters çuvallarını bağa götürmeye,
Avarların diplerine dökmeye.
Bizimkini gelberi ile helanın önüne çekip,
Eşşeğinkiyle karıştırıp sırtlamaya.
Aksın varsın şırası bıçıngıcık sırtıma.

Ana ben geldim.
Avarlar su beklemeyecek artık.
Her hafta gün ağarmadan sulayacağım evlekleri.
Eğrimlerin köklerine dadanan danaburnulara göstereceğim...

Ana ben geldim.
Sekiyi düzleyip ak toprakla sıvayacağım.
Elli yıl önceki hayat yeniden başlayacak,
Ocak tütecek, darılar bişecek.
Varsın saklasın ağam fazlasını pencereye
Bi koçan az yesem ne olacak.

Ana ben geldim.
Geysi daşı hazır, tenekede gaynadı su.
Kefki şöngürde.
Bi daha sabunlayıver şu guzunun başını,
Ovalayıver kirlerini.
Varsın ağam göbette yunsun,
Isırganla terbiye etmeyiver bu defa.

Ana ben geldim.
Teyzem gelecekmiş Karaman’dan;
Valla billa söz veriyorum,
Bu sefer öpeceğim elini.
Heç utanmayacağım.
Dayak yemeye niyetim yok ağamdan.

Ana ben geldim.
Harmanda gene düğen süreceğim.
Rüzgarı beklemeyeceğim savurmaya,
Var gücümle ben üfleyeceğim.
Samanları harara bastım ana,
Samanlığa dökmeye gidiyorum.
Hararları boşaltmaya boyum yetmeyecek.
Bu sefer söğmeyeceğim,
Hıncımı eşşekten almayacağım.

Ana ben geldim.
Gabakları çuvallara goydum;
Götüreceğim şehire ama eşşek duruvermiyor.
Devrili, devriliverdi.
Ağlamama Hacıomar emmi yetişti, yükleyiverdi.
Akşama yetişirim batırığa, ilahana haşlamayı unutma.

Ana ben geldim.
Ülübülere çalıları artık ben dikeceğim.
Çalı sanıp yılana yapışmayacaksın,
Çığlığın bi daha duyulmayacak bağarasında.
Söz, bostana girmeyeceğim, kökenine basmayacağım,
gargalarını goparmayacağım.
Manalara heç ellemeyeceğim.

Ana ben geldim.
Cıngıldağa binmek için taaa Gızılkaya bağarasına getmeyeceğim.
Harman yerine dikeceğim sibeği,
Türkmenlerin ordan galınca bi biladan dalı keseceğim,
Guracağım cıngıldağı, köür ve ceviz; inleyecek bağarası gene.
Elicekleri olmasın varsın;
Sıkıştırıp parmağımı bu sefer senden saklamayacağım.
Dedem gelecekmiş madem, doğru kendi bağımıza geleceğim.
Sözünü hep dinleyeceğim.

Ana ben geldim.
Üçtaş içindeki heykelimsi gayaya benzemek istemiyom.
Anasının sözünü dinlemedi, daş oldu dedirtmen ben kendime.
Niyetim yok başka çocuklara benzemeye,
Ben hep senin sözünü dinlemeye geldim.

Ana ben geldim.
Emin Alper öğretmenim dergi dağıtıyormuş.
Bobamdan para istesem vermez şimdi.
İki yumurta götürsem gızacak biliyom.
Ama benim de dergim olsun istiyom.
Kümesten iki yumurta çalıyom,
Haberin olsun diyom.

Ana ben geldim.
Mektebin önünde arkadaşlar gazoz satıyor.
Ben de cep harçlığı çıkarsam olmaz mı?
Önlüğüm bıçıngıcık tetir oldu; çiteleyiversen.
Bobam gene çok gızıp, bağıracak.
“Ben Tahsildar İsmail Efendi’nin oğlu gazoz satıyor dedirtmem,
dedirtmem, dedirtmem”.
Yahu ana ben bu hayatı ne zaman öğreneceğim?

Ana ben geldim.
Zıpçık dedem Hacıali ile güreş dutturacakmış.
Gene hazırlamış on kuruşu.
Kim yenerse ona verecekmiş.
Var yenileyim, çelimsizin yenilsin ana.
Bana da biraz tak halva verir dedem herhal.

Ana ben geldim.
Kar yağmış, dam kürünecek mi?
Yuvağa çamır sıvanır gene, bir ibrik su versene.
Eski galbırı kestim gızak yapacağım, gale başına gedeceğim.
Yenisini alıp bi de guş avlasam, duzak yapıp.
Bıçıngıcık da bulgur versen olmaz mı?
Meraklanma salıvereceğim serçeleri, gıyamam.

Ana ben geldim.
Garadut zamanı gelmiş.
Eski bir göynek versen de kirletmesem yenisini,
gızdırmasam bu defa seni.

Ana ben geldim.
Monam hoşaf gatıverdi.
Eşşeğe binip de daşımayacağım bu sefer sitili.
Dökmeden dolu getireceğim, valla yürüyeceğim.
Mezarlıktan geçerken ıslık çalmayacağım gorkudan.
Bi elham okuyacağım mezar taşlarına bakmadan.

Ana ben geldim.
Gara Guzu’n geldi.
Bağımızı geri satın almaya, sekisinde yatmaya,
Elinin değdiği yerlere el vermeye geldim.
Anacığım ya sen neredesin?

Hasip Pektaş
hasipp@ttmail.com
Ermenek, 6 Ekim 2015


Hasip PEKTAŞ

© 2018, Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV)
Naature Teknoloji